TOP

Richtlijn comprehensive geriatric assessment

Doel van deze richtlijn Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) is verantwoording en optimalisering/kwaliteitsverbetering van het geriatrisch onderzoek.

De richtlijn geeft aanbevelingen over de optimale diagnostiek van de geriatrische patient in de tweede lijn, met als doel te komen tot een behandelplan dat de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt zoveel mogelijk behoudt dan wel herwint.

Download de richtlijn

Let op: deze tool is niet ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma.