TOP

Katz-adl – Registratieformulieren

Dit is de KATZ-ADL6. Met dit meetinstrument wordt de mate van afhankelijkheid op zes gebieden geïnventariseerd. Het expertteam Kwetsbare Ouderen van het VMS Veiligheidsprogramma raadt aan de screening op bestaand functieverlies te beperken tot de zes vragen van deze originele KATZ-ADL6.

Hier kunt u de registratieformulieren (Katz-adl) downloaden:

Let op: deze tools zijn niet ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma.