TOP

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie

De praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie bevat een advies om de risico’s die gepaard gaan met het toepassen van (complexe) methoden en technieken te minimaliseren. Implementatie van de praktijkgids is een ziekenhuis klaar voor certificering van dit subonderdeel van het ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem.

Uitwerking voor het VMS
De Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie vormt voor een VMS de uitwerking voor medische technologie. Aan bod komen VMS-basiselementen zoals beleid & strategie, veilig incident melden, prospectieve risicoanalyses, cultuur en continue verbetering. De afsluitende ‘good practice’ uit het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is daarbij een mooi voorbeeld dat navolging verdient.

Basiseis NTA
Gebaseerd op de praktische adviezen in deze gids kunnen op termijn nadere eisen worden geformuleerd voor de NTA (Nederlandse Technische Afspraak), die de basiseisen definieert voor een VMS.

Totstandkoming
De Praktijkgids RMT is tot stand gekomen met medewerking van en namens de werkgroep Coördinatie Instrumentatie Beheer Ziekenhuizen (CIBZ), de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica (NVKF), de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en de Werkgroep Instrumenten Beoordeling Academische Ziekenhuizen (WIBAZ).

Download de praktijkgids RMT