TOP

Patiëntveiligheidskaart voor patiënten

De patientveiligheidskaart biedt patiënten nuttige informatie en bruikbare tips over hoe zij zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan een veilig verloop van hun behandeling.

Toepassing praktijk succesvol

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten positief oordelen over de handreiking en dat zij de tips en suggesties graag willen toepassen tijdens hun eigen behandeling. Het moment van uitdelen van de handreiking en de manier waarop de zorgverleners reageren op vragen die de patiënten stellen naar aanleiding van de handreiking, blijken van invloed te zijn op het succesvol toepassen van de handreiking.

Doel van de patiëntveiligheidskaart

Patiënten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van het zorgproces. Het blijkt echter dat patiënten vaak onvoldoende zicht hebben op welke activiteiten zij zelf kunnen ondernemen en welke informatie de zorgverlener nodig heeft om het verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met de patiëntveiligheidskaart ontvangen zij concrete tips en suggesties die zij in de communicatie met hun zorgverlener kunnen gebruiken. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld om de verantwoordelijkheid voor het leveren van veilige zorg af te schuiven op de patiënt, maar heeft de insteek om daar waar mogelijk en gewenst, de patiënt een rol te geven om zijn behandeling (nog) veiliger te maken.

Initiatiefnemers

De patiëntveiligheidskaart is ontwikkeld en uitgetest door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie in samen werking met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV), de Orde van Medisch Specialisten (Orde), het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Isala klinieken Zwolle.

Download hieronder de Patiëntveiligheidskaarten:

Op de website Mijn Zorg Veilig zijn nog meer kaarten te vinden of te maken

Let op: deze tool is niet ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma.

Ook interessant voor u

Download

Evaluatierapport NPCF patiëntveiligheidkaart