TOP

NTA 8009:2007

De basiseisen waaraan een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet voldoen, zijn vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak 8009-2007 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’. Voor de ziekenhuizen is de NTA een onderlegger/een kapstok waarmee zij een VMS vorm kunnen geven. Het VMS richt zich op het beheersen van risico’s voor de patiënt en het verminderen van schade aan de patiënt.

NTA breed gebruikt
Elk ziekenhuis in Nederland heeft de NTA 8009-2007 ontvangen. Daarnaast streven alle deelnemende ziekenhuizen aan het VMS Veiligheidsprogramma ernaar voor 31 december 2012 een VMS te implementeren dat voldoet aan de NTA 8009:2007. Buiten de ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen gebruiken ook andere zorginstellingen de NTA als leidraad voor het vormgeven van een VMS.

Uniformiteit en openheid
De NTA draagt bij aan uniformiteit van het VMS en leidt tot maatschappelijke openheid over patiëntveiligheid. De NTA vormt tevens de basis voor externe toetsing van het patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen.

Herziene versie
Met ondersteuning van het NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) en in samenwerking met zesendertig partijen is de NTA in 2007 tijdens de pilot periode van “VMS Zorg: Voorkom schade, werk veilig” opgesteld. De ervaringen die de Nederlandse ziekenhuizen opdoen met het invoeren van de basisvoorwaarden worden meegenomen in een herziene versie. Lees meer over de komst van NTA 8009:2011.

Bestellen
De volledige versie van de NTA 8009:2007 is te bestellen via het NEN.

Zie ook: