TOP

Multidisciplinaire simulatietraining voor AIOS en (leerling)verpleegkundigen

  • Initiatiefnemer(s): AMC
  • Contactpersoon: Paul de Maaijer, AMC
  • Doelgroep: aios en (leerling)verpleegkundigen
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken.

Inleiding

“Kan het avond-, nacht- en weekenddienst inwerktraject voor assistent medisch specialisten en (leerling)verpleegkundigen in een academisch ziekenhuis verbeterd worden met meervoudige multidisciplinaire simulatietraining (MuST)?”. Veel vermijdbare fouten met ernstige gevolgen voor de patiënt vinden namelijk in deze periode plaats, terwijl de patiënt veilige zorg verwacht, geleverd door goed samenwerkende en communicerende professionals.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek in het kader van de masterthesis MMI bestaat uit drie delen:
Literatuurstudie naar:

  • de wettelijke kaders en documenten van beroepsorganisaties en het AMC.

Kwalitatief onderzoek middels interviews naar:

  • de wensen voor het inwerktraject
  • de ervaringen met de MuST training.

Kwantitatief onderzoek naar:

  • welke meetbare kwaliteitswinst multidisciplinaire simulatietraining oplevert.