TOP

Post-initiële Master ‘Kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg’

  • Initiatiefnemer(s): NFU-consortium Kwaliteit van Zorg
  • Contact: kwaliteit@nfu.nl
  • Doelgroep: talentvolle artsen en verpleegkundig specialisten op weg naar leidinggevende posities dichtbij de werkvloer. Aantal: maximaal 30 per leerjaar.
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: diverse veiligheidscompetenties

Omschrijving

Postinitiële master Kwaliteit en Veiligheid van de Patiëntenzorg

Vanaf september 2014 is er voor professionals in de zorg – artsen en verpleegkundigen – een postinitiële masteropleiding in de evidence-based verbetering van de kwaliteit van zorg. Onder leiding van Hub Wollersheim (UMC St Radboud, lid NFU-consortium Kwaliteit van Zorg) werken de acht umc’s aan de ontwikkeling van deze opleiding, waarvan elk umc in samenwerking met een nabijgelegen topklinisch ziekenhuis en hogeschool een module verzorgt. Gezamenlijk bestrijken de modules het gehele gebied van kwaliteit van zorg. De master wordt door de deelnemers afgesloten met een kwaliteitsverbeterproject in de eigen zorginstelling. Michelle Veugelers, opleidingskundige, is opleidingscoördinator van de master.

Meer informatie leest u op de website www.nfukwaliteit.nl.