TOP

Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur

Verantwoord beheer, onderhoud van apparatuur en medisch instrumentarium is onderdeel van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in de Nederlandse ziekenhuizen. De medisch technologische omgeving, waarin professionals werken, is zeer complex. Nagenoeg alle medisch specialisten hebben op de een of andere manier te maken met apparatuur.

Noodzakelijk
FMS, NVA, NVvH en NVZ hebben in deze leidraad de noodzakelijke  aanwijzingen opgesteld omtrent de verantwoordelijkheden van medisch specialisten bij het onderhoud en het beheer van medische apparatuur.

Integraal kwaliteitssysteem medische apparatuur
Het beleid voor onderhoud en beheer moet niet alleen op apparaatniveau zijn vormgegeven. Er moet een beheerssysteem zijn voor medische apparatuur, dat uitmondt in een integraal kwaliteitssysteem medische apparatuur en dat onderdeel is van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Inkoop, ingebruikname, onderhoud en beheer van medische apparatuur moet zijn vormgegeven zoals staat beschreven in twee gidsen van de NVZ: ‘Kwaliteitsborging medische systemen Een praktische gids’ (2004) en ‘Praktijkgids risicomanagement en medische technologie’ 2008).

Leidraad Medische apparatuur