TOP

Illustraties praktijkgids POWI

Onderstaande afbeeldingen zijn geschikt om te gebruiken in presentaties en/of als afbeeldingen in digitale uitgaven.

Alle beeldmerken (met uitzondering van het logo van het VMS Veiligheidsprogramma) zijn beschikbaar voor extern gebruik, mits conform huisstijl toegepast en voorzien van de volgende bronvermelding: “Copyright beeldmerk © VMS Veiligheidsprogramma”.

Huisstijlvoorwaarden

  • Nieuwe beeldmerken in de stijl van het Veiligheidsprogramma mogen niet zelfstandig worden ontwikkeld.
  • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en kleuren van thema’s te veranderen. Bekijk de kleurwaardenpagina.
  • Het is alleen toegestaan afbeeldingen in zijn geheel af te beelden.
  • Beelden mogen niet worden afgesneden.
  • Wanneer een product specifiek gaat over één van de tien thema’s, dient de combinatie van de beelden en kleuren van dat thema behouden te worden.
  • Wanneer een product over meerdere onderwerpen gaat, zijn de kleuren en beelden los van elkaar te gebruiken, maar mogen geen nieuwe combinaties van beelden en kleuren worden gebruikt.

Download