TOP

Factsheets indicatoren Vitaal bedreigde patiënt

Deze factsheets bevatten de definities van de indicatoren voor het thema Vitaal bedreigde patiënt.

De definities van de indicatoren voor het thema vitaal bedreigde patiënt zijn in 2010 aangescherpt op basis van binnengekomen commentaar en vragen aan de Helpdesk van het VMS Veiligheidsprogramma. Voor de indicatoren aantal SIT oproepen resp. aantal reanimaties per 1000 ontslagen patiënten is een exclusiecriterium toegevoegd. Kinderen jonger dan 18 jaar worden niet meer meegenomen bij het berekenen van de indicator. Daarnaast is de definitie voor reanimaties aangescherpt.