TOP

COMPaZ cultuurmeting

Wil je meer inzicht in de patiëntveiligheidscultuur van het ziekenhuis? Een instrument dat je kunt gebruiken is de COMPaZ-vragenlijst.

Over COMPaZ

COMPaZ bestaat uit een digitale vragenlijst die de veiligheidscultuur meet op 11 dimensies. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen afdelingen, teamwork binnen een afdeling en op het geven van feedback en het leren van fouten.

De vragenlijst is ontwikkeld voor het VMS Veiligheidsprogramma. Na afloop van het VMS-programma is COMPaZ overgedragen aan kennisinstituut Nivel. Om gebruik te maken van COMPaZ kun je terecht bij het Nivel.

COMPaZ laten uitvoeren door Nivel

Het Nivel voert een brede cultuurmeting uit in afstemming met het ziekenhuis. De online vragenlijst wordt op maat gemaakt met eigen afdelingsnamen en functies van het ziekenhuis. Je ontvangt na afloop een rapport met geanonimiseerde resultaten, en een bijlage met de resultaten per afdeling. De geschatte doorlooptijd voor de COMPaZ cultuurmeting is vier maanden.

De resultaten kun je  gebruiken voor het intern bespreken en optimaliseren van de veiligheidscultuur. Daarnaast kun je de uitkomst gebruiken voor (her)accreditaties en gesprekken met de IGJ. Ook wordt via de COMPaZ cultuurmeting een vergelijking gemaakt tussen de veiligheidscultuur van je eigen ziekenhuis en die van andere Nederlandse ziekenhuizen.

Meer informatie

Wil je gebruik maken van COMPaZ? Neem dan contact op met het Nivel.