Resultaten

De concrete resultaten van het VMS Veiligheidsprogramma worden in het voorjaar van 2013 bekend. Dan is de Evaluatiestudie NIVEL-EMGO afgerond. Op het slotcongres van VMS was er al een klein voorproefje van Prof. dr. Cordula Wagner, bijzonder hoogleraar patiëntveiligheid aan het EMGO+/VUmc en programmaleider bij het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel door dataverzameling bij 38 ziekenhuizen. En kwalitatief door interviews met 61 ziekenhuizen over de ervaringen. Op een aantal thema’s lijken goede resultaten geboekt te zijn, andere thema’s blijven nog achter. Het voorkomen van nierinsufficiëntie en Vitaal bedreigde patiënt vallen als thema positief op. Het voorkomen van wondinfecties na een operatie (POWI) en Medicatieverificatie worden ervaren als lastigste thema’s.

Een paar bijzondere feiten na 5 jaar werken aan patiëntveiligheid:

  • Vijf jaar geleden had geen enkel Nederlands ziekenhuis een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) waarmee ziekenhuizen continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Op dit moment hebben 60 ziekenhuizen een geaccrediteerd of gecertificeerd VMS. 4 ziekenhuizen die meedoen aan het VMS Veiligheidsprogramma hebben aangegeven hun accreditatie of certificatie in 2012 nog te zullen behalen. 29 ziekenhuizen zijn vergevorderd maar hebben (een deel van) 2013 nog nodig.
  • Vrijwel alle ziekenhuizen zijn met alle thema’s aan de slag gegaan en hebben die geïmplementeerd of zijn daar ver mee gevorderd. Gedachte bij de start van het programma was dat ziekenhuizen met enkele zogenoemde hoog risicothema’s aan de slag zouden gaan. In de praktijk blijken vrijwel alle ziekenhuizen alle thema’s te hebben opgepakt.
  • De verschillende conferenties van het VMS Veiligheidsprogramma zijn bezocht door bijna 700 medisch specialisten, 1500 verpleegkundigen, 1000 managers, ruim 250 apothekers, 1800 beleids- en kwaliteitsmedewerkers en bijna 250 paramedici. Op het slotcongres in november waren nog eens 700 bezoekers.
  • Het begrip patiëntveiligheid is een breed gebruikt en bekend begrip geworden. Wie op internet googelt op het begrip ‘patiënt veiligheid’ vindt eind 2012 zo’n 216.000 Nederlandstalige treffers.