Patiëntveilig communiceren

De zorgprofessional:

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

En laat dat als volgt zien:

  • Communiceert duidelijk zowel verbaal als non-verbaal om incidenten te voorkomen.
  • Communiceert effectief in hoog-risicosituaties.
  • Werkt waar mogelijk volgens (communicatie)standaarden.
  • Maakt duidelijk schriftelijk verslag en zorgt voor volledige en adequate (patiënten)dossiers.
  • Vraagt, geeft en ontvangt feedback over (on)professioneel gedrag.
  • Bespreekt (bijna) incidenten open en eerlijk en communiceert respectvol met zowel collega’s als patiënten en hun mantelzorgers.

Praktijkvoorbeelden

Multidiscipliniar, op/voor de werkvloer

 

Heeft u ook een goed voorbeeld van een leertraject of –middel? Upload dit via het webformulier voor 'praktijkvoorbeelden van veiligheidsleren'