TOP

Veiligheidsagenda

Na beëindiging van het VMS Veiligheidsprogramma in december 2012 worden onderdelen van het programma door de NVZ en de NFU voorgezet in de Veiligheidsagenda. Doel was de resultaten van het VMS Veiligheidsprogramma te borgen en ziekenhuizen te ondersteunen bij nog niet gerealiseerde doelstellingen (een geaccrediteerd of gecertificeerd VMS en de implementatie van tien inhoudelijke thema’s).

Vanaf 2015 richten de activiteiten van de Veiligheidsagenda zich niet langer op de thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma, maar op drie speerpunten: medicatieveiligheid, de veilige toepassing van medische technologie en infectiepreventie en antibioticabeleid. Daarnaast blijft ook het thema kwetsbare ouderen gezien de demografisch ontwikkeling van belang.

Ontstaan Veiligheidsagenda

In 2007 onderzocht Rein Willems, toen nog president-directeur Shell Nederland, als gezant voor het programma Sneller Beter en in opdracht van Minister Hoogervorst van VWS, hoe de veiligheid in de zorg vergroot kon worden. Sinds het begin van de jaren ’90 werkt Shell wereldwijd met een systeem om de veiligheid in alle werkprocessen te managen. Opgedane expertise wilde Shell graag delen, omdat de principes van veiligheidsmanagement universeel bleken en ook in de zorgsector navolging verdienen.

Naar aanleiding van het rapport van Shell zijn er verschillende projecten gestart: het project VMS zorg (2005-2007), het VMS Veiligheidsprogramma (2008-2012) en de Veiligheidsagenda (2013-2017).

VMS zorgproject

In het VMS zorgproject stond de vraag ‘Wat is een veiligheidsmanagementsysteem?’ centraal. In samenwerking met DSM is deze vraag beantwoord door de basiseisen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) vast te leggen in de veldnorm NTA 8009:2007. Inmiddels is deze NTA herzien (NTA 8009:2014) en wordt op dit moment gewerkt aan een doorontwikkeling tot NEN-norm.

VMS Veiligheidsprogramma

Het VMS Veiligheidsprogramma is een voortzetting van het project ‘VMS Zorg’ en volgde op het EMGO/Nivel-onderzoek dat in april 2007 werd uitgevoerd. Uit dit onderzoek naar vermijdbare onbedoelde schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen kwamen tien ‘hoog vermijdbaar’ geclassificeerde schades naar voren. Deze thema’s vormen naast het VMS de pijlers van het Programma.

Het VMS Veiligheidsprogramma ontving subsidie van het Ministerie van VWS. Daarnaast werd het programma financieel ondersteund door de 4 programmapartners: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Doel van het programma was een vijftig procent reductie van vermijdbare schade en sterfte.

 

Datum laatste update:
10 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie