TOP

Wie is de Mol?

In de week van de Patiëntveiligheid organiseren ziekenhuizen activiteiten om patiëntveiligheid extra onder de aandacht te brengen. Het Antonius Ziekenhuis organiseerde in de week van de Patiëntveiligheid 2013 daartoe het ‘Wie is de Mol’- spel.

Het spel ging als volgt:

Het uitgangspunt is dat iedereen weet hoe je je hoort te gedragen en welke handelingen je uitvoert om veilig te werken. Maar gedraagt iedereen zich ook zo? En spreekt men collega’s aan op gedrag?

Een dag in de week van de Patiëntveiligheid speelden een groep collega’s ‘de mol’. Dit betekende dat zij zich bewust niet gedragen volgens de normen. Deze mollen waren overal in het ziekenhuis te vinden: van de poli tot in het restaurant. Wanneer een medewerker een mol ontmaskert, door deze aan te spreken o pzijn of haar gedrag, maakte de medewerker kans op een bloemetje en gebak.

De spelregels staan in de speciaal ontworpen flyer van het Antonius Ziekenhuis.