TOP

Week van de Kwetsbare ouderen

Naam initiatief: Week van de Kwetsbare ouderen

Ziekenhuis: Medisch Centrum Leeuwarden

Dit voorbeeld heeft betrekking op:
10 thema’s: Kwetsbare ouderen.

Aanleiding

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft enige tijd geleden een oudercommissie opgericht. Vanuit deze commissie zijn diverse werkgroepen geformeerd die gezamenlijk de “Week van de Kwetsbare Ouderen” in het leven hebben geroepen.

Toelichting

In de week van 23 tot en met 27 januari 2012 heeft in het hele ziekenhuis de “Week van de Kwetsbare Ouderen” plaatsgevonden. Er waren dagelijkse lunchbijeenkomsten in het auditorium voor medisch specialist, verpleegkundige, centrummanager, fysiotherapie, diëtist en overige belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomsten werd uitleg gegeven, vragen beantwoord en materialen uitgedeeld, zoals de ouderenwaaier, de screeningsbundel, flyers, posters en sleutelhangers.

Ter illustratie van de hele week werd het volgende praktijkvoorbeeld gebruikt:

Mijnheer van Dijk werd opgenomen in het MCL i.v.m. anemie. Patiënt is 81 jaar. Hij heeft wat problemen met de visus en het gehoor. Patiënt was voor opname 1x gevallen. Hij is echter nog volledig zelfredzaam. Patiënt woont met zijn hond met veel plezier in een bungalow aan de rand van een dorp. Patiënt probeert in de nacht uit bed te komen voor toiletgang, klimt over de bedhekken en komt ten val. Hij breekt zijn heup en wordt geopereerd. Postoperatief heeft hij pijn en krijgt hij opiaten toegediend. Hij raakt in een delier. Patiënt is overdag vooral suf, waardoor de intake minimaal is. Zijn gewicht neemt sterk af. Patiënt herstelt erg langzaam. Hij heeft moeite met mobiliseren, is snel vermoeid en angstig om te vallen. Patiënt heeft heimwee naar thuis en uit somberheid. Na 1,5 maand ziekenhuisopname gaat hij ter revalidatie naar een verpleeghuis. Zou hij weer naar zijn eigen huis terugkeren?

Resultaat

Door middel van de “Week van de Kwetsbare Ouderen” is er meer bewustwording ontstaan bij de medewerkers in het ziekenhuis. De aandachtsvelders scholing en de unithoofden hebben opnieuw stil gestaan bij de vraag: “hoe om te gaan met het thema Kwetsbare ouderen”.

De materialen vormen de handvatten:

  • de ouderenzorgwaaier is een A6 formaat kaartje die iedere arts en verpleegkundige op zak draagt, zodat ze weten wat er gedaan moet worden op dit thema.
  • de screeningsbundel wordt door iedere verpleegkundige binnen 24 uur bij opname ingevuld. Aan de hand van de score is iemand kwetsbaar ja/nee en starten de acties. Na ontslag worden deze papieren bewaard voor de registratie bewaard in een ordner. Toekomst is dat dit digitaal wordt opgenomen in de anamnese.

Download

Download hier alle bestanden (.zip)

Contact

Jan van der Broek, Coördinator kwaliteit.