TOP

VMS beeldbank

Onderstaande afbeeldingen zijn geschikt om te gebruiken in presentaties en/of als afbeeldingen in digitale uitgaven.

Alle beeldmerken (met uitzondering van het logo van de Veiligheidsagenda) zijn beschikbaar voor extern gebruik door VMS partners en ziekenhuizen, mits conform huisstijl toegepast en voorzien van de volgende bronvermelding: “Copyright beeldmerk © VMS Veiligheidsprogramma”.

Huisstijlvoorwaarden

 • Nieuwe beeldmerken in de stijl van het Veiligheidsprogramma mogen niet zelfstandig worden ontwikkeld.
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en kleuren van thema’s te veranderen.
 • Bekijk de kleurwaarden.
 • Het is alleen toegestaan afbeeldingen in zijn geheel af te beelden.
 • Beelden mogen niet worden afgesneden.
 • Wanneer een product specifiek gaat over één van de tien thema’s, dient de combinatie van de beelden en kleuren van dat thema behouden te worden.
 • Wanneer een product over meerdere onderwerpen gaat, zijn de kleuren en beelden los van elkaar te gebruiken, maar mogen geen nieuwe combinaties van beelden en kleuren worden gebruikt.

Illustraties per thema

Posters per thema

Illustraties VMS

Kleurwaarden

De kleurwaarden van de afbeeldingen zijn als volgt:
 • POWI: pantone 7466
 • Sepsis: pantone 7417
 • Vitaal bedreigde patiënt: pantone 2582
 • Medicatieverificatie: pantone 2995
 • Kwetsbare Ouderen: pantone 2728
 • ACS: pantone 7452
 • Pijn: pantone 606
 • High Risk Medicatie: pantone 673
 • Verwisseling: pantone 7410
 • Nierinsufficientie: pantone 7488
 • Kinderen: pantone 354
 • VMS Veiligheidsprogramma grijs: pantone 424
 • VMS Veiligheidsprogramma oranje: pantone 151