TOP

Veiligheidswaaier voor verpleegkundigen

Naam initiatief: Veiligheidswaaier voor verpleegkundigen

Ziekenhuis: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Dit voorbeeld heeft betrekking op: NTA onderdelen: Monitoren

Veiligheidswaaier

Toelichting

Verpleegkundigen in ziekenhuizen hebben te maken met tal van screeningsinstrumenten, waardoor het lastig is om overzicht te houden. De Veiligheidswaaier van het SLAZ brengt hier verandering in. De waaier is in broekzakformaat gemaakt en bevat alle methodes zoals vermeld in de praktijkgidsen van de 10 thema’s; van de registratie pijnscore tot en met de bundel ter voorkoming van lijnsepsis.

Als vervolgstap gaat het SLAZ met de verpleegkundigen in gesprek tijdens een aantal lunchbijeenkomsten, genaamd ‘Help de zuster verzuipt’. Door het gebruik van de Veiligheidswaaier te promoten, zijn verpleegkundigen op een andere manier naar registreren gaan kijken.

Download

Veiligheidswaaier

Contact

Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis via 020 510 82 19 of 020 510 81 11.