TOP

Veiligheidsplan

Het Veiligheidsplan is één van de middelen waarmee uw ziekenhuis haar beleid en strategie op gebied van patiëntveiligheid kan ontwikkelen.
In het Veiligheidsplan beschrijft u met welke activiteiten uw ziekenhuis gaat starten met het oog op het behalen van de eisen uit de NTA 8009:2007. Door het toepassen van deze eisen maakt u uw ziekenhuis veiliger voor uw patiënten.

Voordelen Veiligheidsplan
Met het formuleren van het beleid en strategie van uw ziekenhuis in een Veiligheidsplan heeft u profijt van een aantal voordelen. Zo bent u met een Veiligheidsplan ook in het bezit van een stappenplan waardoor u zeker weet hoe u voor december 2012 kunt voldoen aan de NTA-eisen. Met het plan kunt u tevens structuur en samenhang brengen en activiteiten op het gebied van veiligheid concretiseren. Ook kunt de randvoorwaarden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder vastleggen in het plan. Tenslotte bevordert u met het plan het leren binnen de organisatie en toont u als raad van bestuur commitment ten aanzien van patiëntveiligheid.

Verdeelde verantwoordelijkheden
Het Veiligheidsplan wordt op ziekenhuisniveau opgesteld en valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De verschillende managementlagen zijn verantwoordelijk voor de vertaling van het meerjaren Veiligheidsplan naar concrete doelstellingen die binnen hun verantwoordelijkheidsgebied behaald moeten worden.

Zelf Veiligheidsplan opstellen
Wanneer u zelf een Veiligheidsplan voor uw ziekenhuis wilt opstellen, kunt u gebruik maken van de onderstaande hulpmiddelen.

Handleiding Veiligheidsplan
Format Veiligheidsplan
voorbeeld opbouw Veiligheidsplan
Voorbeeld opzet Veiligheidsplan