TOP

Veiliger vastgoedbeheer met methoden uit de industrie

De veiligheid bij gebouwenbeheer van ziekenhuizen staat op veel plaatsen nog in de kinderschoenen. Erasmus MC werkt als eerste ziekenhuis in Nederland met elektronische werkvergunningen. En dat scheelt; niet alleen in overzicht, efficiency en kosten, maar ook in veiligheid.

Aanleiding

Anita van der Marel, Stafadviseur Vastgoedbeheer: “We willen duidelijkheid voor onze klanten, afdelingen binnen het ziekenhuis, zodat ze niet meer onvoorbereid met onderhoud geconfronteerd worden. Daarnaast hebben we behoefte aan overzicht van werkzaamheden, willen we voorkomen dat er werkzaamheden naast elkaar plaatsvonden die elkaar zouden kunnen bijten, en we willen dat bedrijven die hier voor ons aan het werk zijn voldoen aan alle veiligheidseisen die in een ziekenhuis als dit noodzakelijk zijn. We hebben hier te maken met andere omstandigheden en risico’s dan bijvoorbeeld in de industrie, dat vraagt om een cultuurverandering.”

Inspiratie

Natuurlijk moest het werkvergunningensysteem vanuit de industrie aangepast worden voor gebruik in een ziekenhuis, maar Erasmus MC liet zich door diezelfde industrie ook inspireren. Jan van Velzen, Unithoofd Vastgoedbeheer bij Erasmus MC Rotterdam: “We hebben ook dingen afgekeken uit de industrie. Zo is een veiligheidsboekje waar we mee werkten, vervangen door een poortinstructie. Mensen mogen pas bij ons komen werken als ze de toets, n.a.v. een  filmpje over veiligheidsmaatregelen, voldoende hebben afgerond. Het filmpje laat mensen bijvoorbeeld zien dat je op de afdeling Psychiatrie altijd met zijn tweeën moet werken, en dat je in het Kinderziekenhuis geen lint spant om je werkplek omdat kinderen daar domweg onderdoor lopen. Voor ons logische dingen, maar voor externe bedrijven niet.”

Resultaat

Anita van der Marel: “Het gebruik van werkvergunningen zorgt dat mensen nadenken voordat ze handelen. Er wordt meer over gesproken en er is dynamiek. Dat verbetert de veiligheid voor de  monteurs zelf, maar ook voor patiënten, personeel en bezoekers. We willen communicatie bevorderen en daarmee de veiligheid en efficiency. Natuurlijk zijn er nog incidenten, maar met dit systeem hebben we inzicht in de oorzaken en worden we een lerende organisatie.”

Download

Contact

Anita van der Marel
Telefoonnummer: (010) 704 07 04
E-mailadres: a.vandermarel@erasmusmc.nl