TOP

Veiliger en beter medicijngebruik door regionaal convenant medicatieketen

Bij medicijngebruik kan veel misgaan, bijvoorbeeld fouten bij het voorschrijven of toedienen, verkeerd gebruik van medicijnen of medicijnen die in combinatie met elkaar voor nare bijwerkingen zorgen. Overdrachtssituaties vormen daarbij een extra risico. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks in Nederland voor circa 40.000 ziekenhuisopnames en ruim vijf procent van de patiënten die zich meldt bij de Spoedeisende Hulp. Samenwerking tussen zorgaanbieders is van groot belang om de medicatieveiligheid te vergroten. Ook is eenduidigheid in de medicatie van belang om de therapietrouw van patiënten te bevorderen.

Zorgaanbieders in de regio Midden-Holland hebben daarom in juni 2015 een samenwerkingsconvenant ondertekend om de medicatieveiligheid in de zorgketen te verbeteren en medicatie doelmatiger voor te schrijven aan inwoners in de regio.

Doel

De zorgaanbieders in de regio willen intensiever samenwerken om de medicatieoverdracht in de keten te verbeteren, fouten te voorkomen en daarmee de veiligheid voor hun patiënten te verhogen. Ook is samenwerking in de keten belangrijk om medicatie doelmatiger voor te schrijven en het onnodig gebruik van (dure) medicatie te voorkomen. Hiermee kunnen ook de kosten worden beperkt.

Aanpak

Samenwerking is niet altijd eenvoudig, omdat meerdere zorgaanbieders medicatie kunnen voorschrijven en zij met verschillende systemen werken. De komende periode gaan de samenwerkingspartners daarom praktische werkafspraken maken over wanneer en op welke manier zij gegevens van elkaar kunnen inzien, elkaar informeren, gegevens overdragen en het medicatiegebruik kunnen controleren. Zo is het belangrijk dat elke zorgaanbieder weet welke medicijnen zijn/haar patiënt heeft, in welke dosering en door wie dit wordt voorgeschreven. Patiënten krijgen ook een rol: zij worden gestimuleerd om hun apotheker en zorgverleners actief te (blijven) informeren over hun medicatiegebruik

Deelnemers

De partijen die het convenant ondertekenen zijn Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland (ROHMH), Huisartsenpost Midden-Nederland (HAP), DAM Apotheek, Stichting Samenwerkende Apothekers Midden-Holland, Poliklinische Apotheek Midden-Holland, Zorgpartners Midden-Holland,  Zorgbelang Zuid-Holland, Fundis/Vierstroom ouderengeneeskunde, Rivierduinen en het Groene Hart Ziekenhuis.

Contact

Groene Hart Ziekenhuis, Jennie Janssens.