TOP

Transmurale wond- en stomazorg

Titel initiatief: Transmurale wond- en stomazorg

Ziekenhuis: IJsselland Ziekenhuis

Initiatiefnemers:

Naast een werkgroep van het IJsselland ziekenhuis, waarin wond- en stoma verpleegkundigen en specialisten participeren zijn vier thuiszorg organisaties betrokken Thuiszorg Rotterdam, Thuiszorg de Zellingen, Thuiszorg de Vierstroom en thuiszorg Laurens.

Korte beschrijving van het initiatief

Het IJsselland ziekenhuis verbetert met vier regionale thuiszorgorganisaties de wond- en stomazorg door een gezamenlijk transmuraal wondprotocol, het vastleggen van de regie en terugkoppeling van de zorg en de kwaliteit van de zorgverlening en zorgverleners vast te leggen.

Doel

Doel is om wondherstel bij patiënten te bevorderen en te voorkomen dat door kwalitatief onvoldoende zorg wondherstel langer duurt, er complicaties optreden en patiënten vaker het ziekenhuis moeten bezoeken.

Aanleiding initiatief

Karin Timm, verpleegkundig specialist dermatologie en Wilma van der Vlegel, beleidsadviseur ketenzorg IJsselland ziekenhuis. Zij hebben het initiatief geinitieerd.

Stappenplan

Er is een projectplan geschreven en er is een stuur- en werkgroep gevormd. Binnen de werkgroep is een transmuraal wondprotocol ontwikkeld en zijn zorgpaden beschreven. Vastgelegd zijn de kwaliteitscriteria en de regie in het proces.

Borging

Aan het project zijn indicatoren gekoppeld die worden gemonitord. Verder levert de regieverpleegkundige in de thuissituatie rapportage aan aan de betrokken specialist.

Resultaten

Deze worden vanaf oktober gemonitord, maar hiervan zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met:
Naam: MCTD W.A.E. van der Vlegel
Mailadres: wvdvlegel@ysl.nl