TOP

Traject standaardisatie en vernieuwing van kleine, maar ijkbare elektronische bloeddrukmetertjes

Standaardisatie en assortimentsvernieuwing van kleine, maar ijkbare bloeddrukmetertjes, in het gebied tussen de thuisbloeddrukmeters en de specialistische medische apparatuur.
Huidige kleine (thuis)bloeddrukmetertjes worden i.t.t. tot afspraken wel klinisch ingezet, dit is ongewenst. Deze thuisbloeddrukmetertjes zijn niet te controleren en te ijken. Er mag met deze bloeddrukmeters geen medisch handelen worden gepleegd, ze zijn uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Gebruikers in het ziekenhuis willen een aantal kleine bloeddrukmeters aanschaffen voor poli en functiekamers. Afdelingen hebben de behoefte, en de vraag ernaar wordt steeds dringender, om de huidige traditionele handmatige meters te vervangen voor, dan wel aan te vullen met een digitale meter.

Doel

Invoering van een kleine, maar aan alle eisen voldoend standaard bloeddrukmeter om klinisch in te zetten.

Aanleiding initiatief

Ongewenst gebruik van thuisbloeddrukmeters in het ziekenhuis.
Vervanging van wandbloeddrukmeters.

Aanpak

Via een Programma van Eisen (PVE) vanuit de gebruikers is een uitgebreide marktoriëntatie  door de assortimentscoördinator uitgevoerd. Daarna is met de gekozen aanbieder getest  op de afdelingen.

Borging

Validatie en ijking door Medische Techniek i.s.m. de leverancier. Borging van onderhoud. In de interne communicatie van het ziekenhuis is aan de hand van dit voorbeeld aandacht gegeven aan het belang van een PVE en de rol van de assortimentscoördinator.

Resultaten

Aanschaf van bloeddrukmeters conform het PVE.
Standaardisatie in het ziekenhuis.

Contact

UMCG, J. Bos