TOP

Training primary assessment in teamverband met hifi-simulatie

 • Initiatiefnemer(s): MUMC
 • Contactpersoon: Patricia Stassen, Maastricht UMC+
 • Doelgroep: SEH verpleegkundigen en AIOS Interne geneeskunde.
 • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken.

Inleiding

Het verhogen van de kwaliteit van de opvang van kritisch zieke patiënten heeft de laatste jaren veel prioriteit gekregen. In het MUMC+ is daarom besloten de arts-assistenten (AIOS) intensief te trainen.

Doel

Doel van de trainingen is het aanleren van de zogenaamde ABCDE methodiek, ook wel de primary assessment genoemd1. Deze ABCDE methodiek leidt tot een systematische benadering en behandeling van de acuut zieke patiënt en geeft daarmee houvast aan de arts in kritieke situaties. Echter, bij de opvang van kritisch zieke patiënten werk je nooit alleen. Het samenwerken in crisissituaties verloopt vaak chaotisch, niet efficiënt en kan een bron zijn van het ontstaan van fouten. Vanuit de luchtvaart is een aantal vuistregels voor goede samenwerking, de crisis resource management (CRM2), opgesteld, waardoor een team effectiever kan functioneren. In het MUMC+ werken wij aan verbetering van teamwerk in crisissituaties door de arts-assistenten te trainen in de ABCDE-methodiek, samen met de verpleegkundigen van de spoedeisende hulp (SEH), waarbij het verbeteren van teamwork het doel is.

Leerdoelen zijn:

 • Snel en systematisch levensbedreigende problemen in kaart brengen, door het gebruik van de ABCDE-methodiek.
 • Middels de ABCDE-methodiek snel een behandelplan opstellen.
 • Kort en to-the-point informatie overdragen.
 • Werken als een team door toepassing van de vuistregels van CRM.

Opzet van de training

Om de 14 dagen worden 2-3 SEH verpleegkundigen en 2-3 AIOS Interne geneeskunde getraind. High fidelity (hi fi) simulatiepoppen worden gebruikt, met scenario’s uit de praktijk. De scenario’s worden gefilmd en opgenomen voor de debriefing. De training duurt 2 uur. De leerdoelen worden in de briefing duidelijk gemaakt aan verpleegkundigen en AIOS. Beide groepen hebben al een uitgebreide ABCDE training gehad en kunnen zich extra voorbereiden met een uitgebreide reader over de ABCDE methodiek en CRM. De SEH-verpleegkundigen starten de opvang van de zieke patiënt en gebruiken hierbij de ABCDEmethodiek. Na de beoordeling van de patiënt wordt de AIOS ingeseind, ontvangt deze een overdracht van de SEH-verpleegkundige en start dan zijn eigen beoordeling en stelt daarna het behandelplan vast.

Het scenario wordt begeleid door 2 trainers, waarbij één technicus (een IC of OK-verpleegkundige) in samenspraak met de trainers het scenario kan bijsturen, in reactie op wat het team doet. Na afloop van het 15 minuten durende scenario volgt er een debriefing. Kort wordt het scenario herhaald, zodat iedereen weet wat er gebeurd is. Daarna wordt besproken welke punten goed gingen en wordt geëxploreerd waarom deze punten goed verliepen. Ook verbeterpunten komen zo aan bod. De nabespreking wordt ondersteund met filmfragmenten. De rol van de trainers is met name faciliterend, waarbij de nadruk ligt op het zelf benoemen van goede en verbeterbare punten met betrekking tot het functioneren in teamverband.

Bevindingen

In de debriefing wordt de training altijd geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de trainingen als leuk en leerzaam worden ervaren door zowel verpleegkundigen als AIOS. Meer concreet:

 • Oefenen van de ABCDE methodiek; herhalen van wat al bekend is.
 • Voor verpleegkundigen: benaderen acuut zieke interne patiënt verschilt niet van die van een traumapatiënt
 • Gebruik van de ABCDE methodiek als communicatiemiddel
 • Vaak ook wat inhoudelijke leerpunten.
 • Werken in een team: hardop denken, delen inzichten, controleren of iets goed begrepen is, leiderschap.
 • De AIOS en verpleegkundigen leren elkaar beter kennen, waardoor op de werkvloer de samenwerking ook verbetert.

Wat nog verbetering behoeft:

Frequentie van de training zou wellicht hoger moeten zijn (beschikbaarheid trainers, cursisten en simulatie-mogelijkheden zijn beperkende factoren) Aansluiting op individuele leerdoelen.