TOP

Training in lastige situaties in samenwerken

  • Initiatiefnemer(s): VUMC
  • Contactpersonen: Lianne Both en Doortje Roosdorp, VUmc
  • Doelgroep: Derdejaars geneeskundestudenten.
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken

Inleiding

Om studenten te leren samenwerken hanteren we begrippen uit Team Resource Management. In deze training ligt de focus op het begrip ‘situational awareness’ (SA). Om SA te creëren/vergroten is het van belang dat teamleden elkaar aan durven te spreken op gedrag. Studenten oefenen deze vaardigheid met een acteur aan de hand van lastige situaties in samenwerken die ze zelf hebben meegemaakt.

Doel

Leerdoelen zijn:

  • Kennis maken met begrip Situational Awareness
  • Bewustwording van de invloed van hiërarchie op samenwerken
  • Ervaren en oefenen met acteur in aanspreken teamleden

Opzet van de training

1. Introductie = voorbeeld van lastige situatie in samenwerken

Je loopt je werkstage bij een huisarts. Er is een patiënte die een spiraal wil laten zetten. Je weet dat de standaardprocedure is om eerst een SOA test af te nemen. De huisarts zegt echter: “dit is geen ‘SOA- typje’, dus die test slaan we over. We plaatsen hem meteen”. Jij bent het hier totaal niet mee eens. Wat te doen?

2. Uitleg ‘Situational Awareness’

Aan de hand van filmpje over SA in de luchtvaart.

3. Eigen ervaring lastige situaties in samenwerken

Studenten hebben een lastige situatie in samenwerken voorbereid en meegenomen. Deze worden geïnventariseerd met als doel: oefenmateriaal voor het uitspelen met de acteur die dicht bij belevingswereld van de student ligt.

4. Situaties uitspelen met acteur:

Studenten kiezen situaties om uit te spelen. Vervolgens zijn er verschillende methoden om student te laten experimenteren met gedrag.