TOP

Toezicht Operatief Proces

Naam initiatief: Extra veiligheidscontrole in stopmomenten: Toezicht Operatief Proces
Ziekenhuis: Zorgcombinatie Noorderboog, Diaconessenhuis Meppel

Korte omschrijving

Stopmoment 3 wordt `s morgens bij opname gedaan volgens richtlijn TOP. In het Diaconessenhuis wordt de checklist de middag voor opname telefonisch afgenomen bij de patiënt. Bij eventuele problemen is er voldoende tijd om te overleggen met de hoofdbehandelaar of de anesthesioloog. Patiënt weet van tevoren dat de checklist wordt afgenomen en kan zich hier rustig op voorbereiden. Het opnameservicepunt begeleidt de patiënt vanaf moment van indicatie door de specialist tot het moment van ontslag. Patiënt krijgt meteen een operatiedatum. Pre-operatieve screening wordt zo kort mogelijk voor de operatiedatum gedaan (volwasssenen 2 weken en kinderen één dag voor OK) Tijdens de vooronderzoeken wordt de thuismedicatie meteen in kaart gebracht door een apothekersassistente. De eventuele nazorg voor na ontslag wordt ook meteen geregeld. Alles onder verantwoordelijkheid van 1 afdeling en goed op elkaar afgestemd. De screening kwetsbare ouderen en MUST wordt tijdens de pre-operatieve screening afgenomen.

Doel

Het voorkomen van onveilige situaties op het operatiecomplex zoals niet nuchter zijn, koorts, infectie, medicatiegebruik voor OK, waardoor de operatie niet door kan gaan. Voorkomen dat de patiënt opgenomen wordt en vervolgens besloten moet worden dat de operatie niet door kan gaan.

Het betreft een ziekenhuisbreed geïmplementeerd veiligheidsinitiatief én is geïntegreerd in het Veiligheidsmanagementsysteem én heeft betrekking op:

 • Voorkomen van wondinfecties na een operatie
 • Medicatieverificatie bij opname en ontslag
 • Voorkomen onbedoelde schade bij kwetsbare ouderen
 • Voorkomen van verwisseling bij en van patiënten
 • Veilige zorg voor zieke kinderen

Resultaten

Patiënten worden goed begeleid vanaf het moment van indicatie tot aan het ontslag. Er is geen uitval meer op de operatieafdeling. Voor ouders en kinderen is de screening op de middag voor operatie (na schooltijd) een uitkomst. De patiënten vinden het telefonisch contact de dag voor opname plezierig. De professionals hebben een zeer compleet beeld van de patiënt.

Aanleiding initiatief

De informatie van de patiënt tijdens stopmoment drie was onvolledig door stress en onvoorbereid zijn op de vragen. Hierdoor konden patiënten regelmatig toch niet geopereerd worden terwijl ze al wel waren opgenomen. Kinderen werden te ver voor operatiedatum gescreend waardoor ze de informatie niet meer goed onthielden. Nu komen de kinderen samen naar het spreekuur en worden in dezelfde groep de volgende dag opgenomen.

Betrokkenen

 • Opnameservicepunt,
 • Apotheek,
 • Transferpunt,
 • Anesthesiologen,
 • Projectgroep VMS,
 • Operatieafdeling,
 • Verpleegafdeling,
 • Patiënt,
 • Staffunctionaris VMS,
 • Hoofd Functionele Eenheid OK/ CSA,
 • Zorglogistiek,
 • kwaliteitscommissie medische staf.

Uitgevoerde acties

Het invoeren van een opnameservicepunt met implementatie van alle procesonderdelen. Het coachen van medewerkers in veiligheidsdenken.Informeren en medewerking vragen van patiënten over het meewerken aan een veilige opname.

Borging

Processen zijn beschreven en geïmplementeerd. Er is een kwanitatief onderzoek gedaan naar de resultaten onder kinderen.

Resultaten

Ouders zeer tevreden. Geen uitval van operaties meer voor patiënt en ziekenhuis.