TOP

Toepassing simulatieonderwijs gericht op CRM

  • Initiatiefnemer(s): Radboud Zorgacademie
  • Contactpersoon: Ewald Mensink, Radboud Zorgacademie
  • Doelgroep: Anesthesiemedewerkers-in-opleiding.
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken

Inleiding

De Radboud Zorgacademie heeft een scholingsprogramma ontwikkeld voor anesthesiemedewerkers-in-opleiding waarin teamtraining een grote rol speelt. Daarbij werd nauw samengewerkt met de afdeling OK en docenten van de afdeling Anesthesiologie.

Doel

Het programma richt zich op patiëntveiligheid en beoogt beter op te leiden en de studie-uitval te verminderen zonder de opleidingsdruk op de OK te verhogen. Het is didactisch zorgvuldig ingebed en maakt nadrukkelijk gebruik van simulatieonderwijs dat is gericht op een variant van Crew Resource Management, nl. Anesthesia Crisis Resource Management.

Opzet van de training

Het Curriculum is afgestemd op het onderwijs aan de Hogeschool (HAN) en inmiddels in alle drie leerjaren van de opleiding geïntegreerd. Alle anesthesiemedewerkers-in-opleiding binnen het UMCN nemen aan het programma deel. In het laatste studiejaar nemen studenten onder andere deel aan simulatieoefeningen samen de AIOS van de afdeling anesthesiologie.

Bevindingen

Studenten zijn enthousiast over dit onderwijs. Met patiëntveiligheid hoog in het vaandel vraagt de positieve ervaring om een verbreding naar andere verpleegkundige, medisch-ondersteunende en paramedische opleidingen binnen de Radboud Zorgacademie. In eerste instantie richten we ons daarbij op opleidingen de risicogeneeskunde. Op dit moment wordt het model aangepast voor de opleidingen tot verkoeververpleegkunde en OK assistent. Het ligt voor de hand dat op langere termijn wordt toegewerkt naar multi-disciplinaire oefeningen, daarbij zouden bijvoorbeeld ook studenten in opleiding tot basisarts betrokken moeten worden.