TOP

Surviving Sepsis Campaign op de Spoed Eisende Hulp

Naam initiatief: Surviving Sepsis Campaign op de Spoed Eisende Hulp

Ziekenhuis: Isala Klinieken

Korte beschrijving

Het screenen van alle patiënten op de SEH via SIRS criteria op sepsis en binnen een uur behandelen met antibiotica.

Doel

Het herkennen en vroegtijdig behandelen van sepsis op de SEH zodoende hiermee de mortaliteit van deze patiëntencategorie te reduceren.

Aanleiding

Naar aanleiding van een aantal VIM meldingen betreffende incidenten waar mogelijk te laat behandeling voor sepsis is gestart, was de gedachtegang bij de implementatie van bovengenoemd thema: ‘Waarom niet starten bij de poort van het ziekenhuis, op de SEH?’. Gezien het naar verwachting positieve effect van het snel screenen van sepsis, het zo spoedig mogelijk behandelen en eventueel voorkomen dat de patiënt naar de IC moet, is het initiatief ontstaan.

Initiatiefnemers

 • Alies Lula, SEH verpleegkundige plus kwaliteit
 • Ronald Gerrits, SEH verpleegkundige plus educatie
 • Sabine Diepenveen, internist-nefroloog
 • Karst Bongers, chirurg
 • Marielle Masselink, adviseur kwaliteit & veiligheid
 • Harry Molendijk, neonatoloog en medisch hoofd Centrum Patiëntveiligheid Isala (CPI)
 • Harry Naber, anesthesioloog
 • Arts-assistenten Chirurgie en Interne
 • Leidinggevenden SEH
 • Ondersteunende diensten zoals laboratorium en medische microbiologie

Stappenplan

Het uitwerken en implementeren van het gehele project waaronder:

 • het opzetten van de werkgroep;
 • het introduceren van screeningsformulieren op de SEH met bijbehorende lab- en kweekpakketten;
 • het organiseren van een bijscholingsavond voor alle betrokkenen op welke wijze een patiënt te screenen op SIRS criteria;
 • het opzetten van een gezamenlijk behandel- en resuscitatieplan door de artsen;
 • het samenstellen van zakkaartjes als reminder voor SEH personeel.
 • Daarnaast hebben we ook gegevens geïnventariseerd om met cijfers te kunnen komen over het aantal geïncluceerde patiënten.

Borging

Allereerst is het gehele proces van screenen een gewoonte geworden op de afdeling SEH. Het invullen van de formulieren is niet meer nodig en alle medewerkers zijn ermee bekend. De werkwijze wordt tevens opgenomen in het inwerkprogramma voor SEH verpleegkundigen en artsen alsook in het triagesysteem. Tevens staat het onderwerp jaarlijks op het educatieprogramma van het Traumacentrum en in het eigen educatieprogramma van de SEH verpleegkundigen. Tot slot wordt er gewerkt aan een Isala breed protocol.

Resultaten

Voor de onderbouwing van de resultaten verwijzen wij graag naar poster Surviving Sepsis Campaign op de SEH, welke als bijlage is toegevoegd. Daarnaast voegen wij de poster, gepresenteerd tijdens het internationaal veiligheidscongres in Nice d.d. juni 2010, en bijbehorend abstract toe.

Contact

Naam: D. Buitelaar
E-mail: d.buitelaar@isala.nl