TOP

Stoplichtbord voor verpleegkundigen voor het waarborgen van veiligheid op afdelingen

Titel initiatief: Stoplichtbord voor verpleegkundigen voor het waarborgen van veiligheid op afdelingen

Ziekenhuis: Vlietland Ziekenhuis

Dit initiatief werd genomineerd voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011

Wij zouden de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 moeten winnen omdat:
Het stoplichtbord voor verpleegkundigen in al zijn eenvoud bijdraagt aan de algehele veiligheid op afdelingen en binnen ziekenhuizen. Met minimale kosten wordt er een maximaal resultaat bereikt voor zowel patiënten als zorgverleners. Het stoplichtbord richt zich anders dan andere projecten weer tot de essentie van de zorg namelijk het leveren van veilige en hoge kwaliteit zorg door mensen die bewust gekozen hebben voor een prachtig vak. Het stoplichtbord draagt bij aan betere communicatie, inzichtelijkheid en het niet meer laten overvallen door de hectiek van de dag of het moment. Met het stoplichtbord wordt de regie over de zorg weer teruggelegd bij de mensen die op alle uren van de dag garant moeten staan voor veiligheid.

Door vaste time-out momenten wordt er rust en duidelijkheid gecreëerd op afdelingen in de vaak hectische diensten en ontstaat er meer communicatie binnen en tussen afdelingen. Het stoplichtbord heeft als uitgangspunt dat veiligheid alleen gegarandeerd kan worden door verpleegkundigen en andere zorgverleners als zij zich ook echt veilig voelen.

Patiënten merken na invoering van het bord een duidelijk verschil. Er is meer rust op de afdeling, er is meer aandacht voor de patient, sfeer en communicatie verbeteren ten behoeve van de patiënt en het algehele gevoel van veiligheid verbetert. Tevens ontstaat er een constante verbetercultuur als het stoplichtbord een plaats krijgt in de dagevaluatie.

Hoe kunt u dit bereiken: koop een whiteboard, gekleurde magneten en wat stiften en zet de verpleegkundigen weer in hun kracht. U zult zich verbazen over wat er dan ontstaat!!
Het stoplichtbord is ontstaan vanuit de gedachte: “denk groot, begin klein maar vooral: Doe het!!”

Wij hebben het plan uitgevoerd en hebben de passie voor het vak, het plezier en daarmee de veiligheid in de zorg terug zien keren. Een opsteker voor medewerkers en patienten. Een echte Win Win situatie.

Maar nu willen wij er een Win Win Win situatie van maken door het winnen van de Patiëntveiligheid Award 2011. Dat zou een geweldige erkenning zijn voor dit project: “eenvoud siert.”

Stoplicht initiatief Vlietland

 

Wat vindt de jury:

Het Vlietland Ziekenhuis (Schiedam) is twee jaar geleden gestart met de invoering van stoplichtborden (time-out) voor verpleegkundigen. Op vaste tijden van de dag komen verpleegkundigen bij elkaar en geven met de stoplichtkleuren aan of zij de hoeveelheid patiënten die zij verplegen nog als veilig ervaren. Bij groen kunnen er patiënten bij, bij geel kunnen er binnen een uur weer patiënten bij en bij rood kan dat niet en is er hulp gewenst. Invoering van de borden heeft geleid tot minder uitval van verpleegkundigen doordat de invloed op de instroom van nieuwe patiënten is toegenomen en een betere inschatting van de zorgvraag is ontstaan. De samenwerking binnen maar ook tussen afdelingen is verbeterd en heeft geleid tot nieuwe veiligheidsinitiatieven.

Wat vindt het stemmende publiek:

  • ‘Het stoplichtbord zorgt er voor dat iedere patiënt op de afdeling goede zorg krijgt, ook als het heel druk is. De beschikbare kracht wordt beter verdeeld en de tevredenheid onder patiënt en personeel is een stuk beter.’
  • ‘Het stoplichtbord is een inzichtelijke meerwaarde voor de afdeling. Door het bijhouden van de borden is direct te zien waar de druk ligt voor collega’s maar ook naar andere afdelingen toe. Ook word inzichtelijk hoe de werkdruk door de collega’s wordt ervaren en waar de knelpunten eventueel verbeterd kunnen worden.’
  • ‘Overzichtelijk, veilig doeltreffend!!’

Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met:

Dhr. A. Lindenburg