TOP

Sepsis: Sterftekans kan 15 procent lager

Een groot probleem van sepsis (bloedvergiftiging), is dat het lastig is te herkennen waardoor de behandeling vaak laat op gang komt. Met in het ergste geval de dood tot gevolg. Een multidisciplinair team van specialisten ontwikkelde een middel om alert op sepsis te reageren.

Even wat cijfers die er niet om liegen. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 3.500 mensen aan sepsis. Daarmee is het doodsoorzaak nummer 3. Van de mensen met ernstige sepsis, overlijdt 30% tot 40% daaraan. Voor mensen die in shock verkeren door sepsis is dit zelfs 60%.
SEH-arts Durk Linzel zocht samen met Nienke Dekkers, stafadviseur patiëntveiligheid bij het instituut ondersteuning patiëntenzorg, naar een manier om sepsis snel te herkennen.
“Iedere dag komt er wel een patiënt met sepsis binnen op de spoedeisende hulp (SEH) van VUmc”, legt Linzel uit. “Als ernstige sepsis niet wordt herkend, neemt de kans op overlijden in rap tempo toe. Uit onderzoek blijkt dat ieder uur dat een patiënt later adequate antibiotica krijgt toegediend, de sterftekans met 7,4% stijgt.”
Het gaat niet alleen om patiënten op de spoedeisende hulp; bloedvergiftiging is het gevolg van een infectie en kan dus gepaard gaan met alle soorten ontstekingen. Linzel: “Efficiënt en effectief handelen bij sepsis is daarom in het hele ziekenhuis belangrijk.”

Stroomdiagram

Een multidisciplinair team van specialisten heeft nu een kaartje ontwikkeld met op beide zijden een stroomdiagram. De ene kant is voor verpleegkundigen, de andere voor artsen. Er is ook een poster voor afdelingen en Linzel houdt presentaties op afdelingen waar relatief veel sepsis voorkomt.

Dat snelle herkenning en adequate behandeling veel kunnen opleveren, beseft niet alleen VUmc. Het veiligheidsprogramma voor de zorg van het ministerie, VMS, heeft ten doel gesteld dat eind 2012 een reductie van 15 procent sterfte als gevolg van ernstige sepsis is gerealiseerd in Nederland. Op de SEH van VUmc vindt nu onderzoek plaats naar de tijdsduur tussen de eerste signalen van de verpleegkundige en de diagnose en het toedienen van antibiotica door de arts.

Linzel: “We gaan ervan uit dat we door deze manier van werken de gemiddelde tijdsduur weten te verkorten. Zo moet ook duidelijk worden of we de sterfte door sepsis kunnen terugdringen en de gemiddelde ziekenhuisduur kunnen verkorten.”

Bron: Tracer Zie ook VUmc.nl