TOP

Scholing: ‘Bewust Worden, Bewust Blijven’

Titel initiatief: Scholing: ‘Bewust Worden, Bewust Blijven’

Ziekenhuis: Haga ziekenhuis

Korte beschrijving

De scholing ‘Bewust Worden, Bewust Blijven’ wordt maandelijks georganiseerd door de apotheek ter bevordering van de medicatieveiligheid. Doelgroep zijn alle nieuwe (leerling-) verpleegkundigen en andere geïnteresseerde (leerling-) verpleegkundigen. Tijdens de scholing komen veel voorkomende medicatiefouten aan de orde met aandacht voor de oorzaken en verbeteracties ter voorkoming.

Doel

Bevordering van de medicatieveiligheid door het vergroten van de bewustwording bij het bereiden en toedienen van high risk medicatie.

Aanleiding

Aanleiding voor de scholing was een zorgvernieuwingsproject over schoon werken met parenteralia en de incidentmeldingen over dit onderwerp. De scholing is opgezet voor een optimale borging van de gemaakte werkinstructies en vergroting van het leereffect van veel voorkomende incidenten.

Initiatiefnemers

Ziekenhuisapothekers.

Borging

De scholing wordt maandelijks georganiseerd op beide ziekenhuislocaties en worden zeer goed bezocht. De casuïstiek sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers zodat de geleerde lessen direct bij terugkomst op de afdeling kunnen worden toegepast.

Resultaten

Deelnemers brengen de geleerde lessen in de praktijk, hetgeen blijkt uit grote bekendheid met en opvolging de protocollen . Als er onverhoopt een (bijna)incident plaatsvindt is ook sprake van een hoge meldingsbereidheid. De scholing is het vervolg op ‘Bewust Worden, Bewust Doen’ die in 2009 wekelijks is aangeboden voor alle verpleegkundigen. Wegens het succes van deze scholing is op veler verzoek dit initiatief georganiseerd.

Contact

M. Ezinga