TOP

Samenvatting ACS

Voor het thema ‘Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen’ heeft het expertteam een praktijkgids en bijbehorende indicatoren ontwikkeld. In deze samenvatting worden de belangrijkste punten uit de Praktijkgids kort aangestipt:

  • Achtergrond van dit thema
  • Doel
  • Interventies
  • Indicatoren
  • Samenstelling ziekenhuisteam
  • Themaconferenties

In de Praktijkgids is door het expertteam praktische interventies geformuleerd, op basis van beschikbare literatuur, bestaande richtlijnen en nationale ‘good practices’.

Download de samenvatting