TOP

Samen werken aan kwaliteit en veiligheid – werkboek

Initiatief: Werkboek Samen werken aan kwaliteit en veiligheid

Ziekenhuis: Sint Maartenskliniek:

Korte omschrijving

Het werkboek bevat per thema een korte achtergrond, gevolgd door weetjes en opdrachten voor het team.
Hiermee kan het onderwerp veiligheid en kwaliteit bij het werkoverleg op een laagdrempelige manier onder de aandacht worden gebracht en kan iedereen er mee aan de slag.

Doel

Kwaliteit en veiligheid laagdrempelig bespreekbaar maken, waardoor de veiligheidscultuur verbetert.

Aanleiding

De nulmeting van de veiligheidscultuur (Compaz-meting) in de Sint Maartenskliniek is de directe aanleiding van dit initiatief. De respons was heel laag, waardoor we mogelijkheden zijn gaan zoeken om de veiligheid (en de veiligheidscultuur) meer te laten leven.

Initiatiefnemers

Het boek is opgezet door het hoofd kwaliteit, projectleider VMS en projectmedewerker VMS. Voor de interviews/citaten werden door de hele organisatie medewerkers geïnterviewd. De inhoud van het boek is beoordeeld door o.a. verpleegkundigen, afdelingshoofden en medisch specialisten.

Borging

Het boek biedt handvaten om het (vaste) onderdeel kwaliteit en veiligheid op het werkoverleg te bespreken. De werkoverleggen zullen worden gevisiteerd.

Resultaten

Het boek is nog in concept (tweede drukproef). Naar aanleiding van deze tweede drukproef wordt nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, qua tekst en lay-out.

Een aantal maanden na het verschijnen van dit boek zal de cultuurmeting nogmaals worden uitgevoerd. Er wordt een e-mailadres in gebruik genomen, waar medewerkers hun verbeter-ideeën aan kunnen mailen. Het aantal mails naar dit mail-adres zal worden gemonitord.

Contact

Mieke Gijzels