TOP

Risicoscore GRACE – NL versie

In de praktijkgids ‘Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen’ wordt de GRACE-score omschreven (Bijlage 2, pagina 44). Bij punt 7 wordt een omrekentabel ‘serumcreatinine van mg/dl’ weergegeven. Dit is een Amerikaans omrekenmodel.

Het expertteam heeft de tabel ‘serumcreatinine van mg/dl’ (Amerikaans) omgezet naar μmol/L (Nederlands/Europees). De Amerikaanse waarde in mg/dl x 88,4 = de Nederlandse, ofwel Europese, waarde in μmol/L.

Download de Nederlandse/Europese tabel.