TOP

Risico-inventarisatie werkzaamheden derden via app

Fundashon Mariadal, een zorginstelling bestaande uit ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg dat is gevestigd op Bonaire, bouwt reeds sinds 2009 aan het integreren van de volledige NTA 8009 in haar bedrijfsvoering. Het bureau Kwaliteit en Veiligheid onder leiding van hoofd Felix Greving en gebruik makend van het automatiseringsplatform van The Patient Safety Company uit Alkmaar, heeft op aanvulling van de reeds geimplementeerde incidenten registratie zoals VIM, Klachten, complicaties, Arbo en Ideëen zich gericht op prospectieve risico inventarisatie van haar bedrijfsvoering bij werkzaamheden door derden in haar organisatie, gebaseerd op een workflow van hiërargische stakeholders.

De KAM coördinator welke verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze risico inventarisatie, heeft een App tot zijn beschikking waarbij werkzaamheden door derden op gebieden zoals; – bouwkundig – werktuigbouw/electrotechnische – Medische technologie – informatie en communicatie technologie gescreend worden op mogelijke risico’s en bedrijfsonderbrekingen.

WORKFLOW

De aanvraag start via een digitaal werkvergunningsaanvraag door de betreffende afdeling die de werkzaamheden coördineert, hierop worden basis gegevens over het soort werk, periode van het werk, betrokken afdeling en stakeholders beschreven. Na het indienen krijgen de bewuste stakeholders via email notificatie een kopie van de te verrichten werkzaamheden.

De KAM coördinator bepaald in de backoffice van de App of de vergunning past binnen een basis vergunning of een zgn plus vergunning, bij de plusvergunning komen risico elementen aanbod zoals, straling, infectie preventie, hijswerkzaamheden, e.d.

In samenweking met het facilitair bedrijf en leidinggevende van de afdeling, en vaak in samenwerking met ziekenhuis hygiënist worden bepaald de risico’s en de te nemen maatregelen. De te nemen maatregelen varieren van dragen PBM’s, plaatsen stofschotten, aangepaste werktijden, voorlichting, maken van data backup’s, reserve medische apparatuur, enz.

Op basis van de te nemen voorzorgsmaatregelen wordt het risico profiel beschreven en kenbaar gemaakt aan de stakeholders. De afgeronde werkvergunning is via de TPSC cloudservice beschikbaar voor alle interne stakeholders. De aannemer en of uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden krijgt bij aanvang werkzaamheden een uitgeprinte en goedgekeurde werkvergunning uitgereikt die ten allertijde op de werkvloer bij de uitvoerder aanwezig moet zijn.

De KAM- coördinator voert toezicht uit op de werkvergunning en toetst deze op naleving, aan het einde van de werkzaamheden wordt een structurele evaluatie gehouden in de werkvergunnings app op vaste kwaliteit en project thema’s. De uitkomsten hiervan wordt gebruikt in het jaarlijkse evaluatie gesprek met de diverse aannemers en leveranciers die onderhoud plegen.

PDCA cyclus

In de ontwikkelde Governance, Risk en Compliance cockpit app word in realtime gerapporteerd aan het management en RvB over deze bedrijfsrisico’s. Op deze manier tracht Fundashon Mariadal voor werknemers van derden die niet op de hoogte zijn van de risico’s in de gezondheidszorg, de risico’s te mitigeren.