TOP

Risico-inventarisatie patiëntveiligheid

Naam initiatief: Risico-inventarisatie

Ziekenhuis: Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)

Aanleiding

Eind 2011 werd een risico-inventarisatie uitgevoerd door het invullen van de Centramonitor. Deze monitor wordt jaarlijks uitgegeven door Centramed en ingevuld door een groot aantal ziekenhuizen. Het GHZ verkreeg ditmaal 3,5 van de maximaal vier te behalen sterren. Een mooi resultaat.

Toelichting

Vooral de afdelingen Spoedeisende hulp, Verloskunde, Verpleging en verzorging en Medische technologie scoorden hoog ten opzichte van de andere ziekenhuizen. Op of iets onder het gemiddelde lag het resultaat van de Intensive Care en de Operatiekamers.

Op basis van de resultaten hebben alle afdelingen een aantal verbeterpunten in hun jaarplannen voor 2012 opgenomen. Daarnaast wil het GHZ de Centramonitor regelmatig invullen, om de voortgang op de patiëntveiligheid te kunnen bewaken. Hiermee waarborgt het GHZ dat de patiëntveiligheid ook in de toekomst op het huidige hoge niveau blijft.

Meer informatie

Website Groene Hart Ziekenhuis