TOP

Richtlijn delier voor volwassenen en ouderen

De Richtlijn delier voor volwassenen en ouderen is een herziene versie van de CBO-richtlijn voor delier uit 2004. Deze is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Download de richtlijn.

De nieuwe richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Orthopdaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Intensive care (NVIC), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), V&VN Geriatrie, V&VN Consultatieve Psychiatrie, V&VN IC, Verenso: Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters en CSO (koepel van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG) met ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten.