TOP

Proceduretray ter bevordering naleving lijnsepsis-interventiebundel

Naam initiatief: Proceduretray ter bevordering naleving lijnsepsis-interventiebundel
Ziekenhuis: Saxenburgh Groep

Korte omschrijving

We hebben een proceduretray ontwikkeld, waardoor iedereen die betrokken is bij het inbrengen van een CVKcatheter gedwongen wordt om de lijnsepsis interventiebundel na te leven. De inhoud van de tray bevat:

 • 5 steriele gazen
 • 2 delig bakje
 • 2 spuiten (10ml)
 • opzuignaald (1x aanprikken, 1x verdoven)
 • operatieschort
 • afdekdoek met tape
 • afdekdoek met venster
 • viscosedoek als verpakking, bij openen van verpakking meteen ook steriele onderlegger voor het werkblad.

Boven in de steriele verpakking apart verpakt in de proceduretray:

 • desinfectiepakket voor het desinfecteren van de patiënt
 • bakje
 • schuimrubberen depper op een steel. Deze ligt bovenop, zodat hiermee gestart kan worden en de desinfectans kan drogen.

Doel

Door iedereen die een CVK-lijn inbrengt de juiste middelen en materialen aan te bieden in de proceduretray, zorgen we direct voor naleving van de bundel ter preventie van lijnsepsis.

Het betreft een ziekenhuisbreed geïmplementeerd veiligheidsinitiatief én is geïntegreerd in het Veiligheidsmanagementsysteem én heeft betrekking op

 • Voorkomen van lijnsepsis
 • Behandeling van ernstige sepsis

Resultaten

Iedereen die een CVK-lijn inbrengt, werkt volgens de bundel. Het is door de proceduretray een standaard werkwijze geworden.

Aanleiding initiatief

Iedereen werkte anders en met verschillende materialen. Niet iedereen nam de juiste voorzorgsmaatregelen.

Betrokkenen

 • Anesthesist
 • Intensivist
 • Teamleider IC
 • Teamleider Anestesie afdeling
 • Ziekenhuishygiënist
 • Programmamanager Veiligheid

Uitgevoerde acties

We hebben gezamenlijk (in de praktijk) de hele procedure van het inbrengen van een CVK-lijn volgens de interventie bundel doorlopen. Daarbij hebben we alle benodigde materialen in de gebruikelijke en gewenste volgorde van handelen gelegd, waardoor de procedure zorgvuldig en volgens de interventiebundel uitgevoerd kan worden.

Borging

Op de werkplekken waar de CVK-lijn wordt ingebracht (afdeling anesthesie en de afdeling IC) ligt standaard deze proceduretray klaar.

Resultaten

De registratiemodule wordt nu ingericht. Wat zichtbaar is, is dat iedereen volgens de interventiebundel werkt. Specialisten zijn betrokken, denken na over de volgorde van de inhoud van de proceduretray. Omdat de proceduretray volledig is en aangepast is aan de gebruikelijke volgorde in de werkwijze, werkt iedereen er ook mee. Niemand heeft meer de neiging om op een klein werkveld te werken. We zijn voornemens om ook dergelijke proceduretrays voor meerdere verrichtingen samen te stellen o.a. voor het inbrengen van thoraxdrain.