TOP

Praktijkgids Veilig Incidenten Melden

Bij Veilig Incident Melden (VIM) worden incidenten en bijna-incidenten binnen uw dagelijks werk gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld. In de praktijkgids VIM staat duidelijk omschreven wat u ziekenhuisbreed moet regelen voordat u kunt beginnen met VIM-en. Tevens beschrijft de gids hoe afdelingen met een VIM-team kunnen starten.

Belang Veilig Incident Melden
Het is niet alleen nodig om te identificeren wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, maar ook om te achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat de veiligheidsmechanismen (barrières) niet voorkomen hebben dat incidenten zijn opgetreden. Deze benadering voorkomt een cultuur waarbij ongewenste uitkomsten aan een persoon worden toegeschreven, een zogenaamde ‘blaming’-cultuur. Alleen als duidelijk is waarom een incident is ontstaan, kunnen effectieve maatregelen genomen worden die voorkomen dat in de toekomst nog een keer een dergelijk incident zal plaatsvinden. Veilig Incident Melden (VIM) is een methode die ontworpen is om incidenten veilig te melden, te onderzoeken en de oorzaken te categoriseren dicht bij het werkproces.

Gedeelde verantwoordelijkheden
De praktijkgids is interessant voor alle betrokkenen bij het Veilig Incident Melden. Voor het positioneren van VIM is het belangrijk dat de raad van bestuur van uw ziekenhuis het belang van melden en analyseren van incidenten onderschrijft. Ook is draagvlak vanuit de medische staf, verpleegkundige adviesraad en het management nodig voor het informeren en enthousiasmeren van collega’s. Een multidisciplinair VIM-team zorgt voor brede kennis bij het analyseren van incidenten en het adviseren van verbeteracties. In een VIM-team kunnen deelnemen: een medisch specialist, afdelingsmedewerkers zoals een verpleegkundige en polikliniekassistente, een arts-assistent en eventueel secretariaat voor administratieve ondersteuning.

Download de praktijkgids Veilig Incidenten Melden