TOP

Praktijkgids Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen

In de praktijkgids zijn door het expertteam praktische interventies geformuleerd, op basis van beschikbare literatuur, bestaande richtlijnen en nationale ‘good practices’.

Aanvulling en correctie GRACE-score praktijkgids ACS
In de praktijkgids Optimale Zorg bij Acute Coronaire Syndromen (ACS) vindt u in bijlage 2 de GRACE-score. Voor de juiste berekening van de GRACE-score moet een onderscheid gemaakt worden tussen de score bij Admission (opname) en de score bij Discharge (ontslag). In de praktijkgids is deze splitsing niet gemaakt. Op de website www.outcomes-umassmed.org vindt u de juiste berekeningsmethode voor zowel de score bij Admission als de score bij Discharge. Wij verzoeken u de berekeningsmethode van deze website te gebruiken om tot de juiste GRACE–score te komen.

Download
U kunt de praktijkgids niet meer bestellen. De gids is nog wel te downloaden.

Download de praktijkgids