TOP

Pneumonie screening

Uit studies is gebleken dat pneumonie verantwoordelijk is voor 20% van de overlijdensgevallen bij patiënten in ziekenhuizen. En de groep die risico loopt op een pneumonie wordt elk jaar groter. Veel pneumoniën komen door verslikken: aspiratiepneumonie.

Het zou beter zijn als verpleegkundigen meer kennis hebben over risicogroepen en -kenmerken bij patiënten, om doelmatig de bedside-slikcreeningtest te kunnen toepassen. Het CBO heeft een nieuw slikscreeningstroomschema ontwikkeld waarmee de bedside-slikscreening snel en verantwoord kan worden toegepast. In het Diakonessenhuis Utrecht gebruiken wij ons eigen slik stroomdiagram waar wij zeer goed mee uit de voeten kunnen, om preventief en proactief te kunnen handelen bij patiënten om complicaties bij verslikken te voorkomen.

Risico patiënten:

 • ouderen met verslechterde gezondheid oa gedehydreerd, vermagerd
 • patiënten met een verminderd bewustzijn, verwardheid, delier, dementie
 • patiënten met een neurologische problematiek (in de VG)
 • patiënten met hoofd/hals oncologie (in de VG)
 • patiënten die beademend zijn op de IC
 • bij problematiek in het KNO gebied.

Risico kenmerken:

 • vaak hoesten, tijdens of na de maaltijd
 • eten uit de mond laten lopen
 • verslikken, nasale reflux
 • pijn bij het slikken
 • temp ontwikkelen
 • ongewenst gewichtsverlies
 • articulatieproblemen
 • stem nat of borrelig na het slikken
 • hoorbare ademhaling na de maaltijd.

Deze tool is niet ontwikkeld door het Veiligheidsprogramma maar door het Diakonessenziekenhuis, Utrecht. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Monique Hollands.