TOP

Pijndagboek voor de vroege herkenning en behandeling van pijn

Titel initiatief: Pijndagboek voor de vroege herkenning en behandeling van pijn.

Ziekenhuis: Rode Kruis Ziekenhuis

Initiatiefnemers:

 • Rien v/d Vegt-Anesthesioloog
 • Annemarie Alders-Kinderarts
 • Chris Rikers-Longarts
 • Marian Visker-sr. verpleegkundige
 • Patrice Knol-Pijnverpleegkundige
 • Bianca Beentjes-Pijnverpleegkundige
 • Paul Cornelissen-kwaliteitsadviseur
 • Marjan Ruiter-kwaliteitsadviseur
 • Jolan Leeman-beleidsmedewerker oncologie

Korte beschrijving van het initiatief

In het kader van het thema “vroege herkenning en behandeling van pijn” is er een pijndagboek ontwikkeld die iedere patiënt ontvangt en die door hemzelf wordt ingevuld.  In het dagboek leest de patiënt een toelichting en kan hij drie keer per dag zelf zijn pijnscore invullen. In het boekje leest de patiënt ook wanneer hij de verpleegkundige moet waarschuwen.

Doel

De patient zelf de regie geven in het registreren van zijn pijnbeleving.

Aanleiding initiatief

Binnen het RKZ hechten wij er waarde aan om de patiëent, voor zover hij daartoe in staat is en dit mogelijk is, zoveel mogelijk de regie te geven in zijn herstelproces. Het Pijndagboek is hier een voorbeeld van.

Stappenplan

 • Pijndagboek ontwikkeld
 • Klinische lessen voor de verpleegkundigen en medici
 • Aandachtsverpleegkundigen pijn benoemd
 • Protocollen ontwikkeld
 • Direct mail seniorverpleegkundigen
 • Interne en externe publiciteit.

Borging

Alle patiënten krijgen bij opname een pijndagboekje. Doel en gebruik wordt uitgelegd door de verpleegkundige. Een keer per dag vraagt de verpleegkundige aan de patiënt of zij de score mag overnemen op het verpleegkundig indicatorenformulier. Het protocol van de pijnregistratie is opgenomen in het kwaliteitsdocumentbeheerssysteem.

Resultaten

Het project gaat 1 oktober 2011 van start.

Contact

Naam: M.C. Ruiter