TOP

Patiëntveiligheid bij ziekenhuis St Jansdal

 • Initiatiefnemer(s): Ziekenhuis St Jansdal
 • Contactpersonen: Marlein Noordanus, Adviseur kwaliteit en veiligheid, Bureau kwaliteit, 0341-463942
 • Doelgroep: multidisciplinair, werkvloer
 • Dit voorbeeld heeft betrekking op: diverse competenties

Omschrijving

Ziekenhuis St Jansdal heeft patiëntveiligheid in de volle breedte uitgewerkt. Binnen het ziekenhuis organiseert de Jansdalacademie een groot aantal trainingen. Inmiddels is er ook een leermanagementsysteem aangeschaft van TCG (dit is ontwikkeld in samenwerking met Flevoziekenhuis). Hierin is ook een e-learningsysteem opgenomen met daarin onder andere veiligheidsawareness en PRI.  Daarvoor gaat de Jansdalacademie jaarlijks twee modules schrijven. Naast de centrale trainingen zijn ook veel lokale initiatieven.

De volgende dingen worden centraal in het ziekenhuis gedaan:
Ten behoeve van de veiligheidscultuur is er vorig jaar en dit jaar een aparte bewustwordingstraining verzorgd door een externe trainer voor verpleging, (P)OK, poliklinieken en Facilitair bedrijf.

Algemeen:

 • Centrale introductie veiligheid (Bureau Kwaliteit)
 • IZEP-workshop voor meting veiligheidscultuur (voor teams) (Bureau Kwaliteit, tool uit VMS-programma)
 • PRI-training (instrument) (nu nog UMCU, straks Bureau Kwaliteit)
 • SIRE-training (instrument, ingekocht van UMCU)
 • Veiligheidstraining vooral gericht op awareness (eigen training vervolg op training externe trainer)
 • Goudenregelprogramma als tool voor verbeteren veiligheidscultuur (Bureau Kwaliteit)

Veel van de scholingen zijn maatwerk en worden door interne mensen gegeven.  Steeds meer afdelingen doen calamiteitentrainingen waarbij ze risicovolle handelingen oefenen. Bureau Kwaliteit genereert elke maand op afdelingsniveau managementinfo op gebied van veiligheid.
Er wordt nagedacht over het onderdeel human factoranalyse. Op dat vlak gebeuren veel voorkomende incidenten die lastig te voorkomen lijken. In 2014 zal er tijdens het kwaliteitsymposium een risicospel gespeeld worden. Dat spel is intern gemaakt en is bedoeld om bewustwording te krijgen op risico’s en de wetenschap dat je niet alles voor kunt zijn/af kunt kopen.

Verpleegkundigen:

 • Jaarlijkse apparatuurtraining in carousselvorm waarbij veel voorkomende apparatuur wordt gedemonstreerd en beoefend
 • Diverse BIG-handelingen (typisch zorginhoudelijke handelingen)
 • High risk medicatie (wordt verzorgd door de Apotheek met wisselende info)
 • Klantgerichtheid (Jansdalacademie)
 • SBAR-SIT (communicatiemethode en alarmeren bij snel verslechterende patiënt) (SEH-arts)
 • Kwetsbare ouderen (inclusief oefenen met fixatiemateriaal) Dat is in samenwerking met bedrijf It fits.
 • hygiëne (door afdeling infectiepreventie)
 • pijn (door pijnconsulentes)
 • pijn kinderen (door kinderverpleegkundigen)

Binnen het programma productive ward dat op de verpleegafdelingen draait worden ook een aantal veiligheidsthema’s behandeld waaronder bijvoorbeeld medicatieveiligheid.