TOP

Operatiekamer cockpit draagt bij aan beperken van wondinfecties

In nauwe samenwerking met het bedrijf NewCompliance is de ‘Operatiekamer Cockpit’ ontwikkeld. Dit innovatieve systeem toont in één overzicht real-time alle veiligheidsparameters per patiënt, waardoor de kans op wondinfecties tijdens een operatie, en het patiëntenleed dat daarmee gepaard gaat, in belangrijke mate afneemt. Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtsgebied in de zorg in het algemeen, en in het bijzonder binnen Gelre ziekenhuizen, waarbij het voorkómen van incidenten en complicaties centraal staat (IGZ, Meerjarenbeleidsplan 2012-2015).

Beperken van wondinfecties

Bij elke patiënt die geopereerd wordt, bestaat er een kans dat achteraf een wondinfectie optreedt. Om dit risico zo klein mogelijk te houden zijn de algemene hygiënediscipline en de luchtkwaliteit op de operatiekamers van groot belang.  Postoperatieve wondinfecties (POWI’S) zijn één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan in een ziekenhuis. Het veiligheidsmanagement systeem  (VMS) heeft op basis van talloze wetenschappelijke onderzoeken een POWI-bundel van vier aandachtspunten opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat infecties kunnen worden voorkomen door o.a. het aantal deurbewegingen tijdens de operatie te beperken. Een continue overdruk en zo min mogelijk luchtverplaatsing komen de kwaliteit waaronder een operatie wordt uitgevoerd ten goede. Maar ook het tijdig toedienen van antibiotica, de juiste lichaamstemperatuur van de patiënt tijdens de operatie en het op de juiste manier ontharen voor de operatie zijn hierbij van invloed.
Vanuit 3 verschillende systemen verzamelen en koppelen we in Gelre data:
Vanuit het GBS (gebouw beheerssyteem) koppelen we de volgende parameters:
 • Medische gassen toevoer: Go/No go!
 • Drukverschillen tussen OK en opdek/voorbereiding en ook tussen OK en sluis.
 • Temperatuur van zowel de toevoerende lucht als de geretourneerde lucht.
 • Luchtsnelheid
Vanuit het patiënt data management systeem (PDMS – Metavision) worden de volgende parameters gekoppeld:
 • SAP nummer, naam, geboortedatum en geslacht.
 • Operateur, assistent en anesthesioloog.
 • Anesthesietechniek
 • OK ruimte, datum en tijd.
 • Spoed of electief, ASA-klasse en ingreep.
 • Start incisie en einde operatie.
 • Het wel of niet onthaard zijn.
 • Temperatuur van de patiënt voor en na Operatie.
 • Antibiotica profylaxe ja/nee, tijdstip antibiotica conform protocol
Tenslotte wordt vanuit het NewCompliance deurtelsysteem  het aantal deurbewegingen gekoppeld:
 • De deurteller start bij het invoeren van ‘start incisie’ in het patiënt data management systeem
 • De som van beide tellers (opdek en sluisdeur) geeft het aantal deurbewegingen weer.
 • Zodra de laatste hechting in het patiënt data management systeem wordt geregistreerd eindigt de deurtelling.
De gerealiseerde data, afkomstig uit genoemde PDMS, GBS en de getelde deurbewegingen, worden door middel van een SAP (ZIS) nummer gekoppeld aan een patiënt.  De data kunnen vervolgens met behulp van een analysetool worden vergeleken en besproken zodat patientveiligheidsrisico’s  kunnen worden voorkomen.

Dashboard en analyse

Alle factoren die een wondinfectie kunnen veroorzaken worden nu in één duidelijk ‘dashboard’ getoond, waardoor de OK medewerkers en de operateur zich bewust worden van hun invloed op de veiligheid van de patiënt. Aan het eind van de operatie ziet het operatieteam aan de hand van een rapportcijfer of alle kwaliteitsindicatoren binnen de norm zijn gebleven.  Alle data worden opgeslagen in één database. De kans op wondinfecties tijdens de operatie en het patiëntenleed dat hiermee gepaard gaat neemt door het gebruik van de ‘Operatiekamer Cockpit’ in belangrijke mate af.

Nominatie IGZ ZorgVeiligPrijs 2014

De operatiekamer cockpit werd door de IGZ genomineerd voor de ZorgVeiligPrijs 2014. In onderstaand filmpje ziet u meer over het project.

Contact

Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met Ton Elias, Projectmanager OKC van het Gelre Ziekenhuis.