TOP

NTA-quiz

De NTA-quiz kunt u gebruiken tijdens een training (bijvoorbeeld van managers) om de aanwezige kennis over de NTA op een ludieke wijze te testen. Vragen over onderdelen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en verantwoordelijkheden komen aan bod.

Noodzaak kennis NTA
De basiseisen waaraan een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet voldoen, zijn vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak 8009-2007 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’. Voor uw ziekenhuizen is de NTA een onderlegger/een kapstok waarmee u een VMS vorm geeft. Het VMS richt zich op het beheersen van risico’s voor de patiënt en het verminderen van schade aan de patiënt.

Download de NTA-quiz.