TOP

Necrologiebespreking De Sionsberg

Titel initiatief: Necrologiebespreking De Sionsberg
Ziekenhuis: Zorggroep Pasana

Initiatiefnemers:

Voorzitter medische staf Hilde Royen
Medisch manager Kirsten Blaauwendraat
Cardioloog
Coordinator patientveiligheid Annie Bremer

Korte beschrijving van het initiatief

Tweemaandelijkse bespreking met medisch specialisten van alle overleden patienten.

Doel

Bespreken van alle sterfgevallen met als doel verbeterpunten benoemen en acties uitzetten, gerelateerd aan landelijke doelstellingen. Nevendoel is doodsoorzaak nogmaals toetsen.
Doel is ook open communicatie met vele specialismes bij elkaar.

Aanleiding initiatief

HSMR cijfers en de betrouwbaarheid hiervan. Aanleiding was ook laagdrempelige bespreking in een veilige omgeving die een veiligheidsbewustzijn en een verbetercultuur ondersteunt.

Stappenplan

  • Gestart met een 0-meting
  • Organiseren van petit comite
  • Organiseren van besprekingen
  • Ontwerp vaststelling invoer necrologieformulier
  • Ontwikkelen procedure necrologiebespreking
  • Betrekken van klachten, VIM’s, obductie, orgaan en weefseldonatie bij de bespreking.

Borging

Bij overlijden vult de arts het 1ste deel necrologieformulier.
Tijdens en na de bespreking wordt het formulier verder ingevuld en bewaard in het dossier.
De coördinator patiëntveiligheid organiseert samen met het secretariaat de bespreking, het klaarleggen van het dossier, de agenda en het verslag.

Resultaten

Jaarlijks worden resultaten gerapporteerd. In 2010 zijn er 10 acties uitgezet. Voorbeelden zijn: aanpassen afspraken telemetrie, afspraak echo bij DC, procedure bij multiple pathologie, criteria voor een VIM melding, systeem zoekgeraakte status, verifiëren van voorgeschiedenis in ander ziekenhuis, procedure schouwen, overlijden binnen 30 dagen na heupoperatie, archivering dossiers, landelijke richtlijnen.
Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met:
Naam: A.A. Bremer
Mailadres: annie.bremer@pasana.nl