TOP

Multidisciplinaire VIM-bijeenkomst tijdens de lunch

  • Initiatiefnemer(s): Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
  • Contactpersoon: Fedde Scheele, SLAZ
  • Doelgroep: Multidisciplinaire zorgteams.
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken, actief omgaan met incidenten

Introductie

Elke twee weken houdt de afdeling Gynaecologie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een VIM-bijeenkomst (VIM= Veilig Incidenten Melden). Alle disciplines zijn daarbij aanwezig: specialisten, aios, coassistenten, verpleegkundigen en polimedewerksters.