TOP

MOVe, Medicatie bij Opname Verifiëren op afdelingen gynaecologie en urologie

Elkerliek ziekenhuis

Titel initiatief: MOVe, Medicatie bij Opname Verifiëren op afdelingen gynaecologie en urologie – Genomineerd voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011

Ziekenhuis: Elkerliek ziekenhuis

Omschrijving

De medicatiegegevens van de patiënt worden in gesprek met de patiënt en op basis van de actuele gegevens van alle thuisapotheken in de regio,vastgelegd en gecontroleerd op afwijkingen. Het beleid wat daarna door de anesthesioloog en behandelend arts wordt afgesproken, is gebaseerd op deze gegevens. De hele keten in en buiten het ziekenhuis heeft profijt van dit project: leesbare, gecontroleerde medicatievoorschriften en medicatiebeleid op basis van de juiste en meest recente medicatiegegevens.

Mening jury Patiëntveiligheidaward:

Het Elkerliek ziekenhuis (Helmond) heeft met het project MOVe (Medicatie bij Opname Verifiëren) op zeer zorgvuldige wijze het onderwerp medicatieverificatie opgepakt. Gestart is met een prospectieve risicoanalyse van het proces rondom ziekenhuisopname van de electieve operatieve patiënten. Dit heeft geleid tot een aantal contextspecifieke aanbevelingen die gekoppeld zijn aan bestaande voorschriften en richtlijnen rond dit onderwerp. Vervolgens is een pilot uitgevoerd waarbij de apothekersassistente verantwoordelijk was voor het verifiëren van medicatiegegevens bij 64 patiënten tijdens het preoperatief spreekuur. Bij 38 patiënten werden in totaal 55 discrepanties ontdekt. Het bijzondere is dat het projectteam een totaaloverzicht heeft gemaakt door te kijken naar logistiek, patiënttevredenheid en dat er een businesscase is gemaakt om de haalbaarheid, van het invoeren van de verandering in het gehele ziekenhuis, te onderbouwen.

Wat vindt het stemmende publiek:

  • ‘Dat scheelt enorm veel zoekwerk bij opnames!’
  • ‘Dit initiatief heeft een projectmatige aanpak die in de praktijk zijn vruchten afwerpt!’
  • ‘Ik ben zeer gecharmeerd van het initiatief, dat helaas, ook op andere afdelingen en in andere ziekenhuizen, nogal eens nodig is gebleken.
  • ‘Het is echt erg goed de medicatie te verifiëren bij opname in het ziekenhuis. De medicatie verandert zo snel, dat het erg moeilijk wordt voor de patiënt te onthouden wat hij/zij slikt.’

Contact

Mevr. drs. P. Geerts

Elkerliek ziekenhuis