TOP

Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering

Winnaar Nationale Patiëntveiligheid Award 2011

Titel initiatief: Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering

Ziekenhuis: Albert Schweitzer ziekenhuis

Wij zouden de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 moeten winnen omdat:

… iedereen die in een ziekenhuis ligt of wordt behandeld, recht heeft op veilige zorg. Naast onze medische kennis en expertise, beschouwen wij het als een plicht om een veiligheidsklimaat te scheppen waarin de kans maximaal is dat een patiënt zonder vermijdbare, onbedoelde schade het ziekenhuis verlaat. Met ons geïntegreerde en afdelingsoverstijgende systeem van analyseren en verbeteren, hebben we risico’s nog verder terug weten te dringen. Een verblijf in het ziekenhuis is aantoonbaar veiliger geworden voor de kwetsbare patiënt. Zijn of haar gezondheid en welzijn staan immers centraal bij al onze inspanningen.

Wat vindt de jury:

Het projectteam van het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) heeft de gestandaardiseerde mortaliteitscijfers (HSMR) gebruikt als motor voor kwaliteitsverbetering. Na dossieronderzoek bij overleden patiënten werd met behulp van de IHI Global Trigger Tool gekeken wat de top 5 was van de meest voorkomende en ernstige risico’s op patiënt schade. Twee onderwerpen uit deze top 5 sluiten aan bij de landelijke VMS thema’s, namelijk de Vitaal bedreigde patiënt en Ernstige sepsis. Opvallend is de significante afname van mortaliteit die sinds de invoering van het spoed interventie systeem (sinds 2007) en de implementatie van het ernstige sepsisprotocol (sinds 2010) zijn behaald.

Wat vindt het stemmende publiek:

  • ‘Mortaliteitscijfers beoordelen en vergelijken is erg complex en een van de uitdagingen voor kwaliteitbeoordeling van ziekenhuizen. Het initiatief is een goed begin.’
  • ‘Ik werk persoonlijk in het ziekenhuis en merk dat door preventief en vooruit denken veiligheid verhoogd. Doordat hier binnen het ziekenhuis op verschillende manieren aandacht aan is gegeven, is gebleken dat het resultaten heeft geboekt.’
  • ‘Het ziekenhuis heeft een zeer realistische aanpak gebruikt. Niet alleen maar theoretische kennis en strategische keuzes, maar daadwerkelijk gekeken wat er verbeterd kan worden. In het oog houdenden dat het nog wel werkzaam en werkbaar moet blijven.’

Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met:
Naam: Dhr. drs. R. So
Mailadres: r.so@asz.nl