TOP

Medicatiehesjes

Naam initiatief: Medicatiehesjes

Ziekenhuis: Ziekenhuis Nij Smellinghe

Dit voorbeeld heeft betrekking op:
10 thema’s: Medicatieverificatie

Medicatiehesjes

Aanleiding

Het invoeren van de hesjes komt voort uit een interne wedstrijd ‘het beste idee van Nij Smellinghe’, waarbij medewerkers werd gevraagd welk, al dan niet bestaande, idee, zou bijdragen aan de patiëntveiligheid in het ziekenhuis.

De indiener van het idee, zag regelmatig dat verpleegkundigen gestoord werden tijdens het delen van medicatie door zowel collega’s, patiënten als bezoekers.

Toelichting

Het hesje maakt duidelijk dat iemand bezig is met het delen van de medicijnen, zodat collega’s en patiënten even niet storen Nij Smellinghe verwacht dat het dragen van het medicatiehesje de verstorende factor uit de omgeving zal reduceren. Zo kan de verpleegkundige zich volledig richten op dit cruciale moment in het zorgproces. Een eenvoudig middel met positieve gevolgen.